TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Dostęp do platformy TPIX można uzyskać na wiele sposobów:
• poprzez bezpośrednie podłączenie do dedykowanych urządzeń dostępowych platformy TPIX,
• za pośrednictwem usług Metro Ethernet i Carrier Ethernet świadczonych w lokalu użytkownika i na obiektach Orange Polska.
• Za pośrednictwem usług opartych na kanałach DWDM świadczonych w lokalu użytkownika i na obiektach Orange Polska.

Fizyczne połączenie do dedykowanych urządzeń dostępowych platformy TPIX

Główne przełączniki dostępowe są zlokalizowane w Warszawie w dwóch obiektach:
• Warszawa LIM, Al. Jerozolimskie 65/79
• Warszawa Orange, ul. Św. Barbary 10

Dodatkowym węzłem dedykowanym głównie dla usługi MIX2 są Katowice na ulicy Francuskiej 101 w budynku Orange Polska.

Standardowo oferujemy porty Ethernet 1Gb/s, 10Gb/s oraz 100Gb/s oraz wielokrotności w agregowanych logicznych interfejsach. Klientów zamawiających najwyższe przepływności podłączamy bezpośrednio do urządzeń szkieletowych.

Korzystając z dedykowanego dostępu, operatorzy uzyskują nielimitowane pasmo do usługi open peering platformy TPIX. Dostęp można uzyskać poprzez instalację w budynkach OPL własnych urządzeń lub wprowadzając własne kable światłowodowe.
Instalacja w budynkach OPL urządzeń i wprowadzanie do nich kabli są przedmiotem oferty Telehousing PRO.

W budynku LIM Center za wprowadzenie kabli i instalacje urządzeń odpowiadają administratorzy tego budynku i zlokalizowani tam operatorzy.

Posiadamy bogatą infrastrukturę pomiędzy LIM i budynkami OPL – zapraszamy Klientów zlokalizowanych w LIMie do korzystania z tych zasobów.

Dostęp do TPIX za pomocą sieci Orange Polska do lokalu użytkownika

Dla operatorów nieposiadających możliwości dostępu do wskazanych wyżej obiektów w Warszawie i Katowicach proponujemy ogólnopolską sieć dostępową Orange Polska. Nasze usługi dostępowe oparte na technologiach:
• Metro Ethernet
• Carrier Ethernet
• DWDM
możemy dostarczyć do dowolnego miejsca na terenie kraju. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku infrastruktury światłowodowej należy ją wybudować. Taka inwestycja może być wykonana przez Orange Polska.

Sieć dostępowa może wykorzystywana dla wszystkich usług Orange Polska, kanały VLAN mogą być prowadzone zarówno do platformy TPIX, do usług sieci TPNET i do dowolnego innego miejsca i Klienta połączonego z naszą siecią. Możecie Państwo w ten sposób zbudować uniwersalną i efektywną kosztowo sieć przenoszącą wszelkie usługi.

Sieć Metro Ethernet jest redundantna – dewastacje i prace planowe na szkieletowych kablach optycznych nie mają wpływu na ruch klientów.

Usługi oparte na Carrier Ethernet i DWDM mogą być konfigurowane z drogami protekcyjnymi – zależnie od potrzeb Klientów.

Dostęp do TPIX zasobami własnymi Operatora

Wszystkich Operatorów zapraszamy do instalacji własnych urządzeń oraz kabli w naszych obiektach Telehousingowych w usłudze Telehousing PRO.
Lista lokalizacji OPL gotowych na przyjęcie urządzeń i kabli operatorów znajduje się w zakładce lokalizacja sal telehousingowych.
Po sprawdzeniu warunków technicznych praktycznie każdy obiekt techniczny OPL może być wykorzystany do wprowadzenia kabli innych operatorów.