TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Wykresy danych pomiarowych ruchu na platformie TPIX w ujęciu dziennym, miesięcznym oraz rocznym

wykres dzienny

wykres miesięczny

wykres roczny