TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Czy wymagana jest pisemna rezygnacja z umowy na czas nieokreślony?

    Tak, Umowa TPIX na czas nieokreślony może być wypowiedziana na piśmie pod rygorem nieważności.