TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Topologia

Platforma TPIXa oferuje usługę open Peering TPIX oraz dostęp do wielu innych platform i usług Orange Polska za pośrednictwem dodatkowych VLAN.

Platforma podzielona jest na dwa obszary: Szkieletowy i Dostępowy.
Szkielet TPIXa jest zbudowany w sposób redundantny:

 • Dwa route-serwery, do których każdy użytkownik może zestawić równoległe sesje BGP.
 • Cztery routery szkieletowe Juniper MX10008, na których jest rozpięta instancja VLAN Open Peering oraz usługa Internet.Optimum (dawny MIX2).

Część dostępowa Platformy TPIX jest zlokalizowana w obiektach:

 • Warszawa Orange ul. Kazimierzowska 53/55
 • Warszawa Orange ul. św. Barbary 10
 • Warszawa LIM Al. Jerozolimskie 65/79
 • Katowice 4DC ul. Adamskiego 7

Uczestnicy open peeringu i klienci usług na platformie TPIX mogą być dołączeni za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci dostępowej Orange w technologiach Metro Ethernet, Carrier Ethernet i DWDM a także za pośrednictwem włókien światłowodowych.

Oferujemy porty dostępowe 100G, 10G i 1G.
Operatorzy zainteresowani portami TPIX mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych w obiektach Orange, LIM Center i 4DC oraz z ich sieci WDM.

TPIX udostępnia usługę Remote Peering – VLAN do Open Peering TPIX i innych usług IP Orange Polska może być odsprzedawany innym klientom podłączonych operatorów.


Open Peering

Adresy IP route serwerów:

RS1   IPv4    195.149.232.1    AS29535
RS2   IPv4    195.149.233.1    AS29535
RS1   IPv6    2001:7f8:27::2:9535:1    AS29535
RS2   IPv6    2001:7f8:27::2:9535:2    AS29535

AS29535 jest używany przez route serwery jedynie do nawiązania sesji BGP i jest usuwany ze ścieżek BGP rozgłaszanych uczestnikom Open Peering.

Community usługi Open Peering obsługiwane przez route serwery:

 • 0:peer - nie rozgłaszaj do danego peer'a
 • 29535:0:peer - nie rozgłaszaj do danego peer'a (large community)
 • 29535:peer - rozgłaszaj do danego peer'a
 • 29535:1:peer - rozgłaszaj do danego peer'a (large community)
 • 0:29535 - nie rozgłaszaj do nikogo
 • 29535:0:0 - nie rozgłaszaj do nikogo (large community)
 • 29535:29535 - rozgłaszaj do wszystkich (domyślne)
 • 0:65001 - nie rozgłaszaj do GGC

 • 29535:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32
 • 65050:190 – ustawia localpref=190 (domyślny localpref=200) na styku Open Peering - Internet.Optimum

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX:

Stan na 2022-06-28

Prefiksy operatorów uczestniczących w Open Peeringu:

as-set: AS29535:AS-TPIX - rekordy zgłoszone przez operatorów posiadających sesje BGP z route serwerami Open Peering

Looking Glass platformy TPIX:

lg.tpix.pl pokazuje trasy dostępne przez Open Peering TPIX ale również trasy przez Tier-1 lub inne IX o ile dane prefixy nie są dostępne w Open Peering TPIX.

Internet.Optimum

Internet.optimum AS29535 to usługa tranzytu Tier-2 mająca jako źródła ruchu Telię AS1299, Open Transit AS5511, Hurricane Electric AS6939, AMS-IX, DE-CIX, TPIX, PLIX.

AS29535 posiada również bezpośredni styk z AS5617.
Wolumen ruchu w kierunku AS5617 jest w usłudze Internet.optimum limitowany do 30% zamówionego pasma.

Community usługi Internet.optimum

 • Telia - AS1299
 • 29535:1100 - do not advertise to AS1299
 • 29535:1101 - prepend 1x
 • 29535:1102 - prepend 2x
 • 29535:1103 - prepend 3x

 • OTI - AS5511
 • 29535:1200 - do not advertise to AS5511
 • 29535:1201 - prepend 1x
 • 29535:1202 - prepend 2x
 • 29535:1203 - prepend 3x

 • AMS-IX
 • 29535:4200 - do not advertise to AMS-IX
 • 29535:4201 - prepend 1x
 • 29535:4202 - prepend 2x
 • 29535:4203 - prepend 3x

 • DE-CIX
 • 29535:4100 - do not advertise to DE-CIX
 • 29535:4101 - prepend 1x
 • 29535:4102 - prepend 2x
 • 29535:4103 - prepend 3x

 • HURRICANE ELECTRIC
 • 29535:4510 - do not advertise to HURRICANE ELECTRIC
 • 29535:4511 - prepend 1x
 • 29535:4512 - prepend 2x
 • 29535:4513 - prepend 3x

 • PLIX
 • 29535:4300 - do not advertise to PLIX
 • 29535:4301 - prepend 1x
 • 29535:4302 - prepend 2x
 • 29535:4303 - prepend 3x

 • THINX
 • 29535:4400 - do not advertise to THINX
 • 29535:4401 - prepend 1x
 • 29535:4402 - prepend 2x
 • 29535:4403 - prepend 3x

 • TPIX
 • 29535:4900 - do not advertise to TPIX
 • 29535:4901 - prepend 1x
 • 29535:4902 - prepend 2x
 • 29535:4903 - prepend 3x

 • 29535:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32
 • 29535:9190 - ustawia localpref=190 (domyślny localpref=200)

Lista klientów Internet.optimum:

AS29535:as-mix2

Looking Glass AS29535:

lg.tpix.pl pokazuje trasy dostępne przez Open Peering TPIX ale również trasy przez Tier-1 lub inne IX o ile dane prefixy nie są dostępne w Open Peering TPIX.

Internet.world/TPNET

Internet.world AS5617 to usługa tranzytu Tier-2 mająca jako źródła ruchu Telię AS1299, Open Transit AS5511.

Zapewnia bezpośredni peering z AS5617 ale z limitowanym do 50% pasmem ruchu w kierunku tego ASN.

Dla uzyskania większych limitów pasma dedykowane są usługi peeringu z TPNET o innym modelu cenowym lecz o tych samych community, looking glass itd.

Community usługi Internet.world/TPNET

 • Telia - AS1299
 • 5617:1100 - do not advertise to AS1299
 • 5617:1101 - prepend 1x
 • 5617:1102 - prepend 2x
 • 5617:1103 - prepend 3x

 • OTI - AS5511
 • 5617:1200 - do not advertise to AS5511
 • 5617:1201 - prepend 1x
 • 5617:1202 - prepend 2x
 • 5617:1203 - prepend 3x

 • 5617:997 – blackholing dla pojedynczych IP /32

Lista klientów Internet.world/TPNET:

AS5617:as-world-transit – lista klientów usługi Internet.world oraz Klientów usługi peering z TPNET z dostępem do tras zagranicznych
AS5617:as-pl-transit - lista klientów usługi peering z TPNET bez dostępu do tras zagranicznych

Looking Glass AS5617:

lg.tpnet.pl - pokazuje trasy dostępne w AS5617.

Multicast

Oferujemy usługę dołączenia do telewizji Evio, SGT i Korbank.

Połączenia do Korbanku są realizowane bezpośrednim VLANem w dowolnej technologii dostępowej.

Połączenia do Evio i SGT realizujemy VLANem w dowolnej technologii dostępowej z dowolnego miejsca w kraju.
VLANy są zakończone na ruterze TPIX w Warszawie z protokołem PIM.

Szczegóły realizacji połączenia do PIM:
 • Sesja BPG na prywatnych numerach AS jako protokół rutingu.
 • Adresacja Set-Top-Box przydzielana przez dostawcę treści (Evio, SGT)

CERT Orange Polska (Computer Emergency Response Team)

cert.orange.pl