TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Wieża

    Wieża, to budowla wysokościowa wolnostojąca o konstrukcji kratowej lub powłokowej przeznaczona do instalowania urządzeń telekomunikacyjnych. Udostępniane są wieże/maszty w całym kraju wskazane w Załączniku nr 1 Oferty.