TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Urządzenie towarzyszące

    Urządzenie towarzyszące, to urządzenie, należące do operatora, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia telekomunikacyjnego lub stanowiące integralną część systemu radiokomunikacyjnego, umieszczane w szafach lub kontenerach posadawianych na gruncie, dachu lub pomieszczeniu budynku w pobliżu wieży/masztu lub bezpośrednio na wieży/maszcie (np. urządzenia zasilające).