TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Urządzenie telekomunikacyjne

    Urządzenie telekomunikacyjne, o którym mowa w Ofercie to należąca do operatora antena paraboliczna, panelowa, dipolowa bądź typu Yagi, służąca do wysyłania lub/i odbierania fal radiowych, stanowiąca część składową systemu radiokomunikacyjnego lub antena zintegrowana z urządzeniem nadawczo-odbiorczym, stanowiąca jeden moduł.