TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Urządzenie Operatora

    Urządzenie Operatora – wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne, spełniające normy techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa należące do operatora.