TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Umowa TPIX

    Umowa TPIX – umowa zawarta pomiędzy OPL a operatorem, określająca warunki świadczenia i zakres dostępu do TPIX.