TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
 • Siła Wyższa

  Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności:
  -    wojna a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy.
  -    katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie.
  -    strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron.
  -    akty organów władzy o charakterze powszechnym.