TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Powierzchnia telehousingowa

    Powierzchnia telehousingowa  – powierzchnia w budynku będącym własnością OPL poza Salą Telehousingową, wykorzystywana  przez OPL do świadczenia usług Telehousingu PRO. Warunki korzystania z Powierzchni telehousingowej są określone w Ofercie Telehousingu PRO.