TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Operator

    Operator – podmiot, który zawarł z OPL  pisemną Umowę TPIX, w ramach której OPL świadczy operatorowi dostęp do usług oferowanych na platformie TPIX.