TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Open peering

    Open peering – usługa ułatwiająca wymianę ruchu IP pomiędzy operatorami, dzięki podłączeniu ich do wspólnego kanału VLAN i dostarczeniu im możliwości podłączenia do Route Serwera.