TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Okno Serwisowe

    Okno Serwisowe – występujące w każdą noc z soboty na niedzielę w godzinach 23.00 – 4.00 działania podejmowane przez OPL mające na celu wykonanie niezbędnych prac, w szczególności związanych z modernizacją sieci szkieletowej Miejskiego Ethernetu oraz polepszeniem świadczonych usług, mogących skutkować brakiem dostępu do TPIX przez maksymalnie 15 minut.