TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Oferta Telehousingu PRO

    Oferta Telehousingu PRO - oferta na świadczenie usług Telehousingu PRO przez Orange Polska (OPL) skierowana do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną, polegająca na udostępnieniu do korzystania pomieszczeń znajdujących się w obiektach OPL, spełniających warunki techniczne umożliwiające świadczenie usług wchodzących w skład Telehousingu PRO m.in. najem powierzchni/miejsca w szafie OPL w sali telehousingowej lub na powierzchni telehousingowej w celu instalowania urządzeń operatora, zajęcie przełącznicy OPL dla PZW (punktów zakończenia włókien) umożliwiające korzystaniez usług OPL bez konieczności instalowania urządzeń operatora w obiekcie OPL.