TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Metro Ethernet

    Metro Ethernet – wielousługowa sieci  OPL zapewniająca operatorom styk w technologii Ethernet.