TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Mbit/s

    Mbit/s – 1000000 bitów/s odpowiednio w warstwie IP (dla usług dostępu do sieci TPNET) lub Ethernet (dla prywatnych kanałów VLAN i usługi open peering). Przepustowość gwarantowana na poziome warstwy L2 jest zdefiniowana dla ramki o wielkości 1518B zgodnej ze standardem Ethernet II z uwzględnieniem nagłówka oraz pola CRC, bez preambuły i bez uwzględniania odległości pomiędzy ramkami (Inter Frame Gap).