TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Maszt

    Maszt, to budowla wysokościowa, której kratowy lub powłokowy trzon utrzymany jest w równowadze układem ukośnych wiotkich odciągów, przeznaczona do instalowania urządzeń telekomunikacyjnych.