TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • MAN (Metropolitan Area Network)

    MAN (Metropolitan Area Network) – sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem miasto lub obszar aglomeracji miejskiej.