TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • LAN (Local Area Network)

    LAN (Local Area Network) – lokalna sieć transmisji danych obejmująca swym zasięgiem obszar jednego budynku.