TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Kwarantanna

    Kwarantanna – wydzielona w infrastrukturze sieć VLAN bez połączenia z podstawową siecią open peering.