TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Internet

    Internet – światowy system komunikacji wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych oparty o zbiór protokołów TCP/IP.