TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • Ethernet

    Ethernet – protokół transmisji danych umożliwiający transfer informacji w kanałach wirtualnych do 10 Mbit/s. W wersji Fast Ethernet do  100 Mbit/s, w wersji Gigabit Ethernet do 1000 Mbit/s, przy zachowaniu takich cech jak format ramki oraz mechanizm adresowania MAC.