TPIX -kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne
  • BGP B / TPNET.pl

    BGP B / TPNET.pl – podłączenie z protokołem BGP do sieci TPNET, tranzyt ruchu pochodzącego z prefiksów zarejestrowanych w bazie RIPE jako należące do operatora oraz prefiksów innych niż należące do AS operatora do sieci TPNET. Brak możliwości tranzytowania ruchu z prefixów należących do AS operatora oraz prefiksów innych niż należące do AS operatora od Internetu światowego poprzez sieć TPNET.