TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Kontakt w sprawach technicznych

Wszelkie pytania i problemy techniczne związane z działaniem usług platformy TPIX prosimy kierować na adres: tpix@orange.com

Kontakt w sprawach ofertowych

W celu omówienia warunków korzystania z usług platformy TPIX w lokalu OPL lub w LIM, prosimy o kontakt z Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com.
Pod tym adresem dodatkowo można uzgodnić warunki korzystania z obiektu OPL dla wprowadzenia swojego kabla, switcha lub systemu radiowego.

Kontakt w sprawie pozostałych usług i produktów OPL

Pod adresem Sprzedaz.OPERATORZY@orange.com można uzyskać informacje na temat pozostałych usług i produktów OPL

Newsletter dla Operatorów

W celu otrzymywania newslettera dla operatorów z informacją o nowych ofertach, produktach i promocjach należy wypełnić oświadczenie. Wypełniony i podpisany skan oświadczenia należy przesłać na adres: Komunikacja.zOA@orange.com