TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Prefiksy operatorów uczestniczących w Open Peeringu:

  • - bezpośrednio na portach TPIX: as-set: AS-TPIX
  • - przez styk z KIX - AS-KIKE

Dostawcy usług podłączeni do platformy TPIX: as-set: AS-TPIX-ServiceProviders

Looking Glass platformy TPIX: lg.tpix.pl

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX: Stan na dzien 4-09-2018