TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

Prefiksy operatorów uczestniczących w Open Peeringu:

  • - bezpośrednio na portach TPIX: as-set: AS-TPIX
  • - przez styk z KIX - AS-KIKE
  • - styk z ACX - AS24748:AS-IX
  • - lista wszystkich prefixów dostępnych w open peeringu TPIX - prefix.txt
  • - lista operatorów dostępnych w open peeringu TPIX włącznie z operatorami tranzytowanymi przez bezpośrednich uczestników - asn.txt

Dostawcy usług podłączeni do platformy TPIX: as-set: AS-TPIX-ServiceProviders

Looking Glass platformy TPIX: lg.tpix.pl