TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

   techniczny schemat platformy TPIXtechniczny schemat platformy TPIX

Topologia

Dwa główne przełączniki platformy TPIX znajdują się w obiekcie OPL przy ulicy Św. Barbary 10.
Przełączniki agregacyjne są zlokalizowane w salach telehousingowych OPL w obiektach przy ulicach Św. Barbary 10 i Pięknej 19 oraz w LIM Center w pomieszczeniu B2028 na piętrze -2 oraz w serwerowni PLIX DC na piętrze +1. Przełączniki agregacyjne są wyposażone jedynie w porty 1G.
Główne przełączniki TPIX są wyposażone w porty 10G i 1G. Przy pomocy łączników światłowodowych OPL możemy je dostarczyć do LIM Center
(piętra -2 oraz +3) oraz do obiektu Piękna.

Operatorzy zainteresowani portami 10G i 1G z ulicy ul. Św. Barbary 10 mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych
w tym obiekcie.

Open Peering - community obsługiwane przez route serwery:

0:peer - nie rozgłaszaj do danego peer'a
29535:peer - rozgłaszaj do danego peer'a
0:29535 - nie rozgłaszaj do nikogo
29535:29535 - rozgłaszaj do wszystkich (domyślne)
0:65001 - nie rozgłaszaj do GGC

Open Peering - community pokazuje punkty wejścia prefiksu do TPIX:

29535:11 - prefiksy otrzymane od KIX (KIKE AS48850)
29535:12 - prefiksy otrzymane od AC-X (ATMAN AS24748)
29535:13 - prefiksy otrzymane od EPIX (e-Poludnie AS201054)
29535:14 - prefiksy otrzymane od CIX (AS49831)