TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

   techniczny schemat platformy TPIXtechniczny schemat platformy TPIX

techniczny schemat platformy TPIX

Topologia

Platforma TPIXa podzielona jest na dwa obszary: Szkieletowy i Dostępowy.
Szkielet TPIXa jest zbudowany w sposób redundantny:
• Dwa route-serwery, do których każdy użytkownik może zestawić równoległe sesje BGP.
• Dwa routery szkieletowe, na których jest rozpięta instancja usług Open Peering oraz MIX2.

Część dostępowa Platformy jest zlokalizowana w obiektach:
• Warszawa Orange ul. św. Barbary 10
• Warszawa LIM Al. Jerozolimskie 65/79
• Katowice Orange ul. Francuska 101

Uczestnicy peeringu i klienci usług na platformie TPIX mogą być dołączeni za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci dostępowej Orange
w technologiach Metro Ethernet, Carrier Ethernet i DWDM.

Oferujemy porty dostępowe 100G, 10G i 1G.
Operatorzy zainteresowani portami TPIX mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych w obiektach OPL i LIM Center.

Adresy IP route serwerów:

RS1 V4   195.149.232.1
RS2 V4   195.149.233.1
RS1 V6   2001:7f8:27::2:9535:1
RS2 V6   2001:7f8:27::2:9535:2

Open Peering - community obsługiwane przez route serwery:

0:peer - nie rozgłaszaj do danego peer'a
29535:peer - rozgłaszaj do danego peer'a
0:29535 - nie rozgłaszaj do nikogo
29535:997 - blackholing
29535:29535 - rozgłaszaj do wszystkich (domyślne)
0:65001 - nie rozgłaszaj do GGC

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX:

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX: Stan na dzien 23-04-2019

Prefiksy operatorów uczestniczących w Open Peeringu:

- bezpośrednio na portach TPIX: as-set: AS-TPIX

Looking Glass platformy TPIX:

lg.tpix.pl

CERT Orange Polska (Computer Emergency Response Team)

cert.orange.pl