TPIX - kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne

   techniczny schemat platformy TPIXtechniczny schemat platformy TPIX

Topologia

Główne przełączniki platformy TPIX znajdują się w obiekcie OPL przy ulicy Św. Barbary 10 oraz w LIM Center..
Przełączniki agregacyjne są zlokalizowane w salach telehousingowych OPL w obiektach przy ulicach Św. Barbary 10 i Pięknej 19 oraz w LIM Center w pomieszczeniu B2028 na piętrze -2 oraz w serwerowni PLIX DC na piętrze +1. Przełączniki agregacyjne są wyposażone w porty 1G i 10G.
Główne przełączniki TPIX są wyposażone w porty 100G, 10G i 1G. Przy pomocy łączników światłowodowych możemy je dostarczyć do obiektu Piękna oraz do innych obiektów OPL i klientów w Warszawie.

Operatorzy zainteresowani portami TPIX mogą również skorzystać z kabli innych operatorów, terminowanych w obiektach OPL i LIM Center.

Open Peering - community obsługiwane przez route serwery:

0:peer - nie rozgłaszaj do danego peer'a
29535:peer - rozgłaszaj do danego peer'a
0:29535 - nie rozgłaszaj do nikogo
29535:29535 - rozgłaszaj do wszystkich (domyślne)
0:65001 - nie rozgłaszaj do GGC

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX:

Lista prefiksow osiagalnych w OpenPeering TPIX: Stan na dzien 4-09-2018

Prefiksy operatorów uczestniczących w Open Peeringu:

- bezpośrednio na portach TPIX: as-set: AS-TPIX - przez styk z KIX - AS-KIKE

Dostawcy usług podłączeni do platformy TPIX: as-set:

AS-TPIX-ServiceProviders

Looking Glass platformy TPIX:

lg.tpix.pl